Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Ubezpieczenie mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu...

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164743-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-888 Białystok
Ulica
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Nr telefonu
85 665 45 51
Email
zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Strona www
www.przetargi.wrotapodlasia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164743-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579460-N-2019
Data: 02/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Województwo Podlaskie , Krajowy numer identyfikacyjny 05065840400000, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  1, 15-888  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 665 45 51, e-mail zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl, faks 85 665 46 42.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: