Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

22/19

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164737-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-736 Poznań
Ulica
ul. Solna
Nr telefonu
261 574 201
Email
zam.pub@wspl.info.pl, szylinga@wspl.info.pl
Strona www
wspl.info.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164737-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581328-N-2019
Data: 01/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 63125967200000, ul. ul. Solna  21, 61-736  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 261 574 201, e-mail zam.pub@wspl.info.pl, szylinga@wspl.info.pl, faks 261 572 115.
Adres strony internetowej (url): wspl.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-08, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-13, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie