Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w...

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164616-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-712 Poznań
Ulica
ul. Wieniawskiego
Nr telefonu
61 8294440
Email
przetargisdzp@amu.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164616-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573616-N-2019
Data: 23/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 12933300000000, ul. ul. Wieniawskiego  1, 61-712  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8294440, e-mail przetargisdzp@amu.edu.pl, faks 61 8294012.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania fert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-08, godzina : 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-13, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2019-09-06 okres w dniach : 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2019-09-11 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

 
drukuj ogłoszenie