Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Remont i przebudowa części Parku im. J.Jonstona położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Wodarczaka (Etap I) "

wielkopolskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164565-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-100 Leszno
Ulica
ul. Kazimierza Karasia
Nr telefonu
65 5298100
Email
dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl
Strona www
www.bip.leszno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164565-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Leszno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578382-N-2019
Data: 25/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia  15, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-14, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-20, godzina 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: