Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup, dostawa i montaż mebli na Oddział Intensywnej Terapii w ramach inwestycji pn. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego...

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164478-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
ul. 11 Listopada
Nr telefonu
+48158643241
Email
przetargi@szpitalstaszow.pl
Strona www
www.szpitalstaszow.plIV

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164478-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Staszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578812-N-2019
Data: 26/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030239100000, ul. ul. 11 Listopada  78, 28-200  Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158643241, e-mail przetargi@szpitalstaszow.pl, faks +48158646876.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalstaszow.plIV
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 09:00

 
drukuj ogłoszenie