Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164475-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-141 Warszawa
Ulica
ul.Szaserów
Nr telefonu
022 681-67-49
Email
pslowik@wim.mil.pl
Strona www
www.wim.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164475-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579395-N-2019
Data: 29/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojskowy Instytut Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 15294487000000, ul. ul.Szaserów  128, 04-141  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 681-67-49, e-mail pslowik@wim.mil.pl, faks 022 681-67-49.
Adres strony internetowej (url): www.wim.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 09:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: