Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

łódzkie, Bełchatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164451-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
Czapliniecka
Nr telefonu
44 63 58 236, 44 63 58 208
Email
z.publiczne@szpital-belchatow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164451-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Bełchatów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580532-N-2019
Data: 31/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00030650300000, ul. Czapliniecka  123, 97-400  Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 63 58 236, 44 63 58 208, e-mail z.publiczne@szpital-belchatow.pl, faks 44 63 58 208.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie