Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ZP/CZD/120/19 Dostawa odczynników (laboratoryjnych) diagnostycznych, testów, podłoży mikrobiologicznych i materiałów zużywalnych dedykowanych do...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164332-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-730 Warszawa
Ulica
Al. Dzieci Polskich
Nr telefonu
+48228151024
Email
zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Strona www
www.czd.pl w zakładce zamówienia publiczne i konkursy - Postępowa krajowe (o wartości poniżej 221 000euro)

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164332-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579770-N-2019
Data: 31/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Krajowy numer identyfikacyjny 00055796100000, ul. Al. Dzieci Polskich  20, 04-730  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48228151024, e-mail zamowienia.publiczne@ipczd.pl, faks +48228151015.
Adres strony internetowej (url): www.czd.pl w zakładce zamówienia publiczne i konkursy - Postępowa krajowe (o wartości poniżej 221 000euro)
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-08, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-12, godzina: 09:30,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: