Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu mini Vidas i mini Api.

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164297-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-367 Opole
Ulica
ul. Mickiewicza
Nr telefonu
077 442-69-01
Email
przetargi@wsseopole.pl
Strona www
http://bipwsse.e-wojewoda.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164297-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550159719-N-2019
Data: 01/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 45-367  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 442-69-01, e-mail przetargi@wsseopole.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bipwsse.e-wojewoda.pl
Adres profilu nabywcy: http://bipwsse.e-wojewoda.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o. o. ul. Generała Zajączka 9, 01-518 Warszawa

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: