Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164276-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-325 Poznań
Ulica
Ul. Silniki
Nr telefonu
261 548 500
Email
31blt.przetargi@ron.mil.pl
Strona www
www.31blt.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164276-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580026-N-2019
Data: 2019-07-30
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
31 Baza Lotnictwa Taktycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 63243177100000, ul. Ul. Silniki  1, 61-325  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 261 548 500, e-mail 31blt.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 548 555.
Adres strony internetowej (url): www.31blt.wp.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-08, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: