Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa na lata 2019-2020 ? zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

opolskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164264-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
ul. Kolejowa
Nr telefonu
(077) 4080513, 4080553
Email
zp_nysa@op.onet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164264-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Nysa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510084765-N-2019
Data: 30/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie, Krajowy numer identyfikacyjny 51736400000000, ul. ul. Kolejowa  15, 48-300  Nysa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. (077) 4080513, 4080553, e-mail zp_nysa@op.onet.pl, faks (077) 4080553.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem najmu są urządzenia oświetlenia ulicznego zlokalizowane na terenie miasta i gminy Nysa - ul. Kolejowa, Wrocławska, Rynek i Celna. Wynajmujący ( Wykonawca) jest wyłącznym właścicielem urządzeń oświetleniowych i może je przekazać w najem Realizacja powyższego zamówienia pozwoli Gminie Nysa zabezpieczyć potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz wpłynie na poprawę stanu technicznego istniejącego oświetlenia drogowego.
W ogłoszeniu powinno być: Umowę planuje się zawrzeć na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w trakcie której TAURON Dystrybucja Serwis S.A. zobowiązuje się do prowadzenia usługi oświetleniowej dla 6377 opraw z czego 3503 szt. stanowią własność Tauron, a 2874 szt. własność Gminy Nysa. Zasilanie i olicznikowanie oświetlenia ulicznego znajduje się w stacjach transformatorowych będących własnością TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Spółka TAURON Dystrybucja Serwis S.A. nie zezwala na wejście obcych podmiotów na urządzenia oświetlenia ulicznego będące jej własnością. Wartość zamówienia, na które Gmina zamierza zawrzeć umowę określa się na kwotę 806.785,00 zł. brutto. Realizacja powyższego zamówienia pozwoli Gminie Nysa zabezpieczyć potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz wpłynie na poprawę stanu technicznego istniejącego oświetlenia drogowego. Obowiązek prowadzenia przez Gminę zadania wynika z ustawy Prawo energetyczne - art.18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

 
drukuj ogłoszenie