Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

mazowieckie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164227-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
06-400 Ciechanów
Ulica
ul. Powstańców Wielkopolskich
Nr telefonu
023 6730543, 6723127
Email
zamowieniapubliczne@op.pl
Strona www
www.szpitalciechanow.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164227-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Ciechanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573608-N-2019
Data: 15/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 31162200000000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich  2, 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 023 6730543, 6723127, e-mail zamowieniapubliczne@op.pl, faks 023 6730274, 6722764.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalciechanow.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-08, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie