Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

1. "Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim"-...

wielkopolskie, Ostrów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164219-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Limanowskiego
Nr telefonu
625 951 118
Email
zamowienia@szpital.osw.pl
Strona www
www.szpital.osw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164219-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Ostrów Wielkopolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582580-N-2019
Data: 05/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31418700000000, ul. ul. Limanowskiego  -, 63-400  Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 625 951 118, e-mail zamowienia@szpital.osw.pl, faks 627 362 909.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.osw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: "Niniejsze zamówienie publiczne winno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym zaangażowania planowanych prac. Częściowy odbiór zrealizowanych prac wyznaczono na dzień 30.03.2019r. ..."
W ogłoszeniu powinno być: Niniejsze zamówienie publiczne winno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym zaangażowania planowanych prac. Częściowy odbiór zrealizowanych prac wyznaczono na dzień 30.12.2019r.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: