Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA, NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO, SERWERA ORAZ DWÓCH LAPTOPÓW DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540166357-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-704 Poznań
Ulica
ul. Noskowskiego
Nr telefonu
618 582 091
Email
przetargi@man.poznan.pl
Strona www
http://www.ibch.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540166357-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582244-N-2019
Data: 02/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 84932700000000, ul. ul. Noskowskiego  42718, 61-704  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 582 091, e-mail przetargi@man.poznan.pl, faks 618 525 954.
Adres strony internetowej (url): http://www.ibch.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2019-08-12, godz: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2019-08-14, godz: 10:00

 
drukuj ogłoszenie