Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 02.09.2019r....

wielkopolskie, Rogoźno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540166228-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-610 Rogoźno
Ulica
Krótka
Nr telefonu
672617687
Email
n.thomann@cuw.rogozno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540166228-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Rogoźno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581184-N-2019
Data: 01/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Usług Wspólnych, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Krótka  7, 64-610  Rogoźno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672617687, e-mail n.thomann@cuw.rogozno.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: cena brutto 55,00 wiek autobusu 45,00
W ogłoszeniu powinno być: cena brutto 50,00 wiek autobusu 50,00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Szacunkowa ilość kilometrów wynosi 750.

 
drukuj ogłoszenie