Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz jednostek...

wielkopolskie, Swarzędz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540166100-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-020 Swarzędz
Ulica
Rynek
Nr telefonu
(061) 65 12 000
Email
zamowienia@swarzedz.pl
Strona www
http://bip.swarzedz.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540166100-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Swarzędz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578839-N-2019
Data: 26/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Swarzędz, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Rynek  1, 62-020  Swarzędz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (061) 65 12 000, e-mail zamowienia@swarzedz.pl, faks (061) 65 12 211.
Adres strony internetowej (url): http://bip.swarzedz.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-13, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-21, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie