Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ZP 42/19 dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540166059-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
91-347 Łódź
Ulica
Kniaziewicza
Nr telefonu
+48422516166
Email
zampubliczne@bieganski.com.pl
Strona www
https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowieniapubliczne. html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540166059-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581830-N-2019
Data: 02/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 47121973600000, ul. Kniaziewicza  1/5, 91-347  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48422516166, e-mail zampubliczne@bieganski.com.pl, faks +48422516166.
Adres strony internetowej (url): https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowieniapubliczne. html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-12, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 10:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: