Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa trzech samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby domów pomocy społecznej

wielkopolskie, Ostrzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540166031-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-500 Ostrzeszów
Ulica
ul. Zamkowa
Nr telefonu
627 320 040
Email
organizacyjny@powiatostrzeszowski.pl
Strona www
http://bip.powiatostrzeszowski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540166031-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Ostrzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580757-N-2019
Data: 31/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Ostrzeszowski, Krajowy numer identyfikacyjny 25085477700000, ul. ul. Zamkowa  31, 63-500  Ostrzeszów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 320 040, e-mail organizacyjny@powiatostrzeszowski.pl, faks 627 301 771.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiatostrzeszowski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-09, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-22, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie