Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt elektroniczny i użytkowe programy komputerowe dla Zespołu...

łódzkie, Łęczyca

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165986-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-100 Łęczyca
Ulica
ul. Ozorkowskie Przedmieście
Nr telefonu
247 212 341
Email
zsp1@oswiata.org.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165986-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Łęczyca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583441-N-2019
Data: 07/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 98948800000000, ul. ul. Ozorkowskie Przedmieście  2, 99-100  Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 247 212 341, e-mail zsp1@oswiata.org.pl, faks 247 212 341.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.zsp1.oswiata.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.zsp1.oswiata.org.pl
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.zsp1.oswiata.org.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie www.zsp1.oswiata.org.pl
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.zsp1.oswiata.org.pl

 
drukuj ogłoszenie