Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

wykonanie robót budowlanych, określonych jako "Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych" ? Inspektorat ZUS w Rawiczu, ul. Mikołajewicza 18,...

wielkopolskie, Ostrów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165884-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wysocka
Nr telefonu
627 357 100
Email
wojciech.kozminski@zus.pl
Strona www
www.zus.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165884-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Ostrów Wielkopolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578385-N-2019
Data: 26/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Krajowy numer identyfikacyjny 17756005530000, ul. Wysocka  1 b, 63-400  Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 357 100, e-mail wojciech.kozminski@zus.pl, faks 62 735 74 46.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: , godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie