Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i wdrożenie Systemu Ekranów Informacyjnych wraz ze sprzętem do jego obsługi w podziale na dwa zadania

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165838-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-798 Warszawa
Ulica
ul. Wilczy Dół
Nr telefonu
+48226554000
Email
zam-eh@metro.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165838-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580010-N-2019
Data: 30/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Metro Warszawskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 01531459200000, ul. ul. Wilczy Dół  5, 02-798  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48226554000, e-mail zam-eh@metro.waw.pl, faks +48226433997.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert: 9.08.2019 do godz. 12:00
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert: 12.08.2019 do godz. 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr I Częśc 2
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: okres w dniach: 14
W ogłoszeniu powinno być: okres w dniach: 35

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: