Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz ? poprawa infrastruktury

mazowieckie, Glinojeck

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165785-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
06-450 Glinojeck
Ulica
ul. Płocka
Nr telefonu
236 740 017
Email
umig@glinojeck.pl
Strona www
www.glinojeck.e-biuletyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165785-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Glinojeck:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 564306-N-2019
Data: 24/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Glinojeck, Krajowy numer identyfikacyjny 13037788200000, ul. ul. Płocka  12, 06-450  Glinojeck, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 740 017, e-mail umig@glinojeck.pl, faks 236 742 818.
Adres strony internetowej (url): www.glinojeck.e-biuletyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie