Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup systemu teleinformatycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165739-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-734 Kielce
Ulica
ul. Artwińskiego
Nr telefonu
(041) 3674280
Email
sco@onkol.kielce.pl
Strona www
http://www.bip2.onkol.kielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165739-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581988-N-2019
Data: 02/08/2019w
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 12632330000000, ul. ul. Artwińskiego  3, 25-734  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (041) 3674280, e-mail sco@onkol.kielce.pl, faks (041) 36 74 071.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip2.onkol.kielce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-13, godzina 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-16, godzina 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Ze względu na specyfikę zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna ma zostać dokonana w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Sławomir Siekierko nr tel. 694 459 839.

 
drukuj ogłoszenie