Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. zo.o. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165696-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-073 Warszawa
Ulica
ul. Grenadierów
Nr telefonu
22 51 52 743
Email
zp@grochowski.waw.pl
Strona www
www.grochowski.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165696-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578403-N-2019
Data: 26/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 21539890000000, ul. ul. Grenadierów  , 04-073  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 51 52 743, e-mail zp@grochowski.waw.pl, faks 22 51 52 789.
Adres strony internetowej (url): www.grochowski.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-08-05, godzina 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-08-12, godzina 12:00.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: