Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT

mazowieckie, Łosice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165691-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
08-200 Łosice
Ulica
ul. Piłsudskiego
Nr telefonu
833 573 542
Email
burmistrz.losice.wls@gminypolskie.pl
Strona www
http://www.bip.gminalosice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165691-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Łosice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582602-N-2019
Data: 05/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Łosice, Krajowy numer identyfikacyjny 30237405000000, ul. ul. Piłsudskiego  6, 08-200  Łosice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 833 573 542, e-mail burmistrz.losice.wls@gminypolskie.pl, faks 833 572 701.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gminalosice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie