Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do szkół podstawowych i zespołów szkolno - przedszkolnych na terenie gminy Nakło nad Notecią...

kujawsko-pomorskie, Nakło nad Notecią

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165652-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Bolesława Krzywoustego
Nr telefonu
52 519 01 53
Email
gabi-wa@wp.pl
Strona www
www.zoor.gmina-naklo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165652-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Nakło nad Notecią:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583814-N-2019
Data: 07/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 92499195000000, ul. ul. Bolesława Krzywoustego  , 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 519 01 53, e-mail gabi-wa@wp.pl, faks 52 519 01 54.
Adres strony internetowej (url): www.zoor.gmina-naklo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi: a) dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. kierowcami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów wymaganych przez Zamawiającego, którzy będą realizować zamówienie i poinformować Zamawiającego (we wskazanych rubrykach Załącznika nr 6) o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, a także zakresie wykonywanych przez nich czynności; b) dysponować taborem samochodowym umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi, a dla części I zamówienia co najmniej: - 3 autobusy z min. 50 miejscami siedzącymi, - 2 autobusy z min. 40 miejscami siedzącymi, - 3 busy z min. 20 miejscami siedzącymi, - jeden z pojazdów przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Uwaga: podane dla każdego z pojazdów minimalne ilości miejsc siedzących dot. wyłącznie miejsc pasażerskich i nie obejmują kierowcy.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi: a) dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. kierowcami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów wymaganych przez Zamawiającego, którzy będą realizować zamówienie i poinformować Zamawiającego (we wskazanych rubrykach Załącznika nr 6) o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, a także zakresie wykonywanych przez nich czynności; b) dysponować taborem samochodowym umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi, a dla części I zamówienia co najmniej: - 3 autobusy z min. 50 miejscami siedzącymi, - 2 autobusy z min. 40 miejscami siedzącymi, - 3 busy z min. 20 miejscami siedzącymi, - jeden z pojazdów przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-16, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: