Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie Drewnica w 2019 r

mazowieckie, Ząbki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165488-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-091 Ząbki
Ulica
ul. Kolejowa
Nr telefonu
22 781 62 50
Email
drewnica@warszawa.lasy.gov.pl
Strona www
http://www.drewnica.warszawa.lasy.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165488-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Ząbki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510165590-N-2019
Data: 08/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nadleśnictwo Drewnica, Krajowy numer identyfikacyjny 01256714000000, ul. ul. Kolejowa  31, 05-091  Ząbki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 781 62 50, e-mail drewnica@warszawa.lasy.gov.pl, faks 22 781 62 09.
Adres strony internetowej (url): http://www.drewnica.warszawa.lasy.gov.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_drewnica/zamowienia_publiczne/pg_201907150484941412033
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 292341.96
W ogłoszeniu powinno być: 270687

 
drukuj ogłoszenie