Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa 2 szt. autobusów miejskich klasy midi wraz z monitoringiem oraz z inteligentnymi systemami transportowymi.

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165444-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
18-400 Łomża
Ulica
ul. Spokojna
Nr telefonu
86 2160334, 2160162
Email
a.petkowski@mpklomza.pl
Strona www
https://www.mpklomza.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165444-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Łomża:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583298-N-2019
Data: 07/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny 45001136300000, ul. ul. Spokojna  9, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 2160334, 2160162, e-mail a.petkowski@mpklomza.pl , faks 862 160 334.
Adres strony internetowej (url): https://www.mpklomza.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)Kryteria
W ogłoszeniu jest: Kryteria: Okres gwarancji całopojazdowej Znaczenie: 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: Okres gwarancji całopojazdowej Znaczenie: 35,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)Kryteria
W ogłoszeniu jest: Kryteria: Norma emisji spalin Znaczenie: 10,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: Norma emisji spalin Znaczenie: 3,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)Kryteria
W ogłoszeniu jest: Kryteria: Malowanie pojazdu w barwach zamawiającego (MPK ZB) Znaczenie:10,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: Malowanie pojazdu w barwach zamawiającego (MPK ZB) Znaczenie:2,00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: