Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

mazowieckie, Białobrzegi

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165440-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-800 Białobrzegi
Ulica
Plac Zygmunta Starego
Nr telefonu
048 6132572 w. 24, 25
Email
rrg@bialobrzegi.pl
Strona www
www.bialobrzegi.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165440-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Białobrzegi:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573763-N-2019
Data: 15/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białobrzegi, Krajowy numer identyfikacyjny 67022330400000, ul. Plac Zygmunta Starego  9, 26-800  Białobrzegi, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 6132572 w. 24, 25, e-mail rrg@bialobrzegi.pl, faks 486 132 572.
Adres strony internetowej (url): www.bialobrzegi.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert w postępowaniu 2019-08-20 godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert w postępowaniu 2019-09-03 godzina 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: 6 ppkt 2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 20.08.2019r., o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, na Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 03.09.2019r., o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, na Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach

 
drukuj ogłoszenie