Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z przenośnym źródłem światła - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z kanałem roboczym i źródłem...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165439-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-034 Warszawa
Ulica
ul. Wawelska
Nr telefonu
22 570 94 63
Email
motelska@coi.waw.pl
Strona www
www.coi.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165439-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579108-N-2019
Data: 26/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Krajowy numer identyfikacyjny 28836600000000, ul. ul. Wawelska  , 02-034  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 570 94 63, e-mail motelska@coi.waw.pl, faks 22 570 94 63.
Adres strony internetowej (url): www.coi.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-13, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: