Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa leków

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165359-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
ul. Batorego
Nr telefonu
56 6100319
Email
master1231@wp.pl
Strona www
www.med.torun.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165359-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580817-N-2019
Data: 2019-07-31
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87025227400000, ul. ul. Batorego  17/19, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6100319, e-mail master1231@wp.pl, faks 56 6100306.
Adres strony internetowej (url): www.med.torun.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-08, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-14, godzina 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: