Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Wykonanie przekryć dachowych z blachy na rąbek stojący o łącznej powierzchni ok. 5 131,21 m2 na realizowanym obiekcie kompleksu oświatowo -...

wielkopolskie, Baranów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165275-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-604 Baranów
Ulica
Rynek
Nr telefonu
627 810 400
Email
agnieszka.krawczyk-sodomska@baranow.pl
Strona www
www.baranow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165275-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Baranów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583370-N-2019
Data: 07-08-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Baranów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085552900000, ul. Rynek  21, 63-604  Baranów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 810 400, e-mail agnieszka.krawczyk-sodomska@baranow.pl, faks 627 810 405.
Adres strony internetowej (url): www.baranow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty winny być złożone zgodnie w Gminie siedzinie Zamawiajacego , adres Gmina Bra Adres: Gmina Branów ul. Rynek nr 21, 63 604 Baranów, SEKRETARIAT
W ogłoszeniu powinno być: Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego , adres: Gmina Baranów, ul. Rynek nr 21, 63-604 Baranów Adres: Gmina Baranów ul. Rynek nr 21, 63-604 Baranów, SEKRETARIAT

 
drukuj ogłoszenie