Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165241-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
ul. Przemysłowa
Nr telefonu
243 675 355
Email
a.kajkowska@pgoplock.pl
Strona www
www.pgoplock.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165241-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Płock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582730-N-2019
Data: 07/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 61039523600000, ul. ul. Przemysłowa  17, 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 243 675 355, e-mail a.kajkowska@pgoplock.pl, faks 243 650 450.
Adres strony internetowej (url): www.pgoplock.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nie
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.3)
W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1)Dowód wniesienia wadium. 2)Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 3)W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi. 4)Zestawienie kosztów udzielonego leasingu - Załącznik nr 2

 
drukuj ogłoszenie