Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa oleju napędowego

wielkopolskie, Kleczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165234-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-540 Kleczew
Ulica
ul. Rzemieślnicza
Nr telefonu
632 701 400
Email
zgkim@lm.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165234-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Kleczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581880-N-2019
Data: 02/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z .o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 30163488400000, ul. ul. Rzemieślnicza  21, 62-540  Kleczew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 701 400, e-mail zgkim@lm.pl, faks 632 701 211.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest zainstalowanie zbiornika w ilości 2 sztuk o pojemności do 4500 do 6000 litrów na olej napędowy wraz z dystrybutorem na placach wskazanych przez Zamawiającego ( baza w Kleczewie i w Słupcy . Zbiornik wraz z dystrybutorem muszą posiadać atest/homologację. Wstawiony zbiornik z dystrybutorem pozostanie własnością oferenta, którego obowiązkiem będzie zapewnienie serwisu oraz dokonywanie okresowych przeglądów technicznych. Zainstalowanie zbiornika nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty podpisania umowy dostawy. Do czasu zamontowania zbiorników Wykonawca jest zobowiązany dostarczać paliwo do siedziby Zamawiającego po zgłoszeniu takiej potrzeby
W ogłoszeniu powinno być: Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest zainstalowanie zbiornika w ilości 3 sztuk o pojemności do 2500 litrów na olej napędowy wraz z dystrybutorami na placach wskazanych przez Zamawiającego ( baza w Kleczewie - 2 szt. i w Słupcy - 1 szt.). Zbiorniki wraz z dystrybutorami muszą posiadać atest/homologację. Wstawione zbiorniki z dystrybutorami pozostaną własnością oferenta, którego obowiązkiem będzie zapewnienie serwisu oraz dokonywanie okresowych przeglądów technicznych. Zainstalowanie zbiorników nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty podpisania umowy dostawy. Do czasu zamontowania zbiorników Wykonawca jest zobowiązany dostarczać paliwo do siedziby Zamawiającego po zgłoszeniu takiej potrzeby

 
drukuj ogłoszenie