Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

REMONT NAWIERZCHNI W UL. ZIELONA POLANA I UL. SKOWRONKÓW W PĘCICACH MAŁYCH

mazowieckie, Michałowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165228-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-816 Michałowice
Ulica
Aleja Powstańców Warszawy
Nr telefonu
22 350 91 91
Email
m.oplocka@michalowice.pl, t.lozinski@michalowice.pl
Strona www
www.bip.michalowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165228-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Michałowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580420-N-2019
Data: 30/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail m.oplocka@michalowice.pl, t.lozinski@michalowice.pl , faks 22 350 91 01.
Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Po zdaniu: "16.1 Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie następujące dokumenty oraz oświadczenia: 1) formularz ofertowy (według załączonego druku, załącznik nr 1 do SIWZ)" należy dodać: "wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie Przedmiaru (załącznik A do SIWZ),"

 
drukuj ogłoszenie