Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa wraz z montażem trzech zasilaczy UPS w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej oraz dostawa i montaż klimatyzatora

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540167170-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
ul. Kilińskiego
Nr telefonu
256 444 483
Email
przetargi@spzoz-siedlce.pl
Strona www
www.spzoz-siedlce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540167170-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.
Siedlce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582117-N-2019
Data: 02/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31030900000000, ul. ul. Kilińskiego  29, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 444 483, e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl, faks 256 444 483.
Adres strony internetowej (url): www.spzoz-siedlce.pl
Adres profilu nabywcy: www.spzoz-siedlce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-12 godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14 godz. 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: