Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Spółdzielnia Socjalna "RAZEM", ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont mostu przez rzekę Bystrzenicę w Barcinie

pomorskie, Kępice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540167169-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
77-230 Kępice
Ulica
ul. Niepodległości
Nr telefonu
598 576 621
Email
poczta@kepice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540167169-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.
Kępice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550153407-N-2019
Data: 24-07-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kępice, Krajowy numer identyfikacyjny 77097982600000, ul. ul. Niepodległości  6, 77-230  Kępice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 576 621, e-mail poczta@kepice.pl, faks 598 576 624.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 2.1 Przedmiotem inwestycji jest remont mostu przez rzekę Bystrzenicę w Barcinie. 2.2 Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: a) Most jest jednoprzęsłowy o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Długość mostu wynosi 6 m, szerokość całkowita 6 m, rozpiętość teoretyczna przęsła 4,80 m. Przęsło ma konstrukcję belkową - dwie belki stalowe z dwuteownika 340 w rozstawie 5,50m. Na belkach zamocowany jest pomost o grubości 8-18cm wzmocniony belkami stalowymi z dwuteownika 200 w rozstawie poprzecznym do osi mostu 0,75 m (ogółem 8 szt.). Na moście znajduje się jezdnia o szerokości 4,10 m brukowo tłuczniowa i obustronne klapy podbalustradowe z betonu kl. B 15 szerokości 2x0,95m = 1,90 m. Korpusy przyczółków są pełnościenne wykonane z betonu. Oparcie belek bezpośrednio na przyczółkach. Jezdnia mostu brukowo tłuczniowa ma dwustronny spadek poprzeczny wynoszący ok. 2%. Konstrukcja pomostu nie zawiera izolacji a klapy pod chodnikowe pokryte są 10 cm warstwą ziemi uniemożliwiającą odpływ wód opadowych penetrujących w konstrukcję mostu. Na obiekcie nie ma urządzeń obcych. Do konstrukcji mostu zamocowany jest nienormatywna w stanie przedawaryjnym balustrada stalowa z płaskownika. b) Zakres prac obejmuje między innymi: - uzupełnieniu ubytków betonu płyty i przyczółków - wymianie barier stalowych - konserwacja elementów stalowych - wykonaniu odwodnienia
W ogłoszeniu powinno być: 2.1 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja mostu w miejscowości Kotłowo. 2.2 Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: a) Most jest jednoprzęsłowy o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Długość mostu wynosi 6 m, szerokość całkowita 6 m, rozpiętość teoretyczna przęsła 4,80 m. Przęsło ma konstrukcję belkową - dwie belki stalowe z dwuteownika 340 w rozstawie 5,50m. Na belkach zamocowany jest pomost o grubości 8-18cm wzmocniony belkami stalowymi z dwuteownika 200 w rozstawie poprzecznym do osi mostu 0,75 m (ogółem 8 szt.). Na moście znajduje się jezdnia o szerokości 4,10 m brukowo tłuczniowa i obustronne klapy podbalustradowe z betonu kl. B 15 szerokości 2x0,95m = 1,90 m. Korpusy przyczółków są pełnościenne wykonane z betonu. Oparcie belek bezpośrednio na przyczółkach. Jezdnia mostu brukowo tłuczniowa ma dwustronny spadek poprzeczny wynoszący ok. 2%. Konstrukcja pomostu nie zawiera izolacji a klapy pod chodnikowe pokryte są 10 cm warstwą ziemi uniemożliwiającą odpływ wód opadowych penetrujących w konstrukcję mostu. Na obiekcie nie ma urządzeń obcych. Do konstrukcji mostu zamocowany jest nienormatywna w stanie przedawaryjnym balustrada stalowa z płaskownika. b) Zakres prac obejmuje między innymi: - uzupełnieniu ubytków betonu płyty i przyczółków - wymianie barier stalowych - konserwacja elementów stalowych - wykonaniu odwodnienia

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: