Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Wykonanie robót budowlanych: Wymiana fragmentu elewacji wejściowej wraz z remontem zadaszenia oraz obudową konstrukcji stalowej słupów przewiązki...

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540168217-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
ul. Bieszczadzka
Nr telefonu
13 43 73 900
Email
a.bigaj@krosno.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540168217-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
Krosno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576748-N-2019
Data: 23/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Krajowy numer identyfikacyjny 37001571000000, ul. ul. Bieszczadzka  2, 38-400  Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 43 73 900, e-mail a.bigaj@krosno.lasy.gov.pl, faks 13 43 73 902.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 2019-08-13, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 2019-09-03, godzina 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres w którym będzie realizowane zamówienie data rozpoczęcia 2019-08-26, data zakończenia 2019-10-25
W ogłoszeniu powinno być: Okres w którym będzie realizowane zamówienie data rozpoczęcia 2019-09-11, data zakończenia 2019-10-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: cześć 1 pkt 4
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania: data rozpoczęcia 2019-08-26, data zakończenia 2019-10-25
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania: data rozpoczęcia 2019-09-11, data zakończenia 2019-10-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załacznik I
Punkt: Część nr 2 pkt 4
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania: data rozpoczęcia 2019-08-26, data zakończenia 2019-10-25
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania: data rozpoczęcia 2019-09-11, data zakończenia 2019-10-30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: