Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
EURO-BUD Kornelia Wróbel, ul. Astrów 1/2, 41-605 Świętochłowice kraj/woj. śląskie
EURO-BUD Kornelia Wróbel, ul. Astrów 1/2, 41-605 Świętochłowice kraj/woj. śląskie
EURO BUD KORNELIA WRÓBEL, ul. Astrów 1/2, 41-605 Świętochłowice kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg wielozadaniowy ? podzielony na 9 części

śląskie, Chorzów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540168088-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-500 Chorzów
Ulica
Rynek
Nr telefonu
324 165 000
Email
bzp@chorzow.eu
Strona www
www.chorzow.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540168088-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
Chorzów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510137994-N-2019
Data: 05/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625530600000, ul. Rynek  1, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 165 000, e-mail bzp@chorzow.eu, faks 32 4165639, 32 4165640.
Adres strony internetowej (url): www.chorzow.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Punkt:
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: OPOUA - św. Jana 31A - Remont posadzek i sal terapeutycznych w budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: - unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 Dz. U. poz. 1986 z późn.zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 73.937,56 zł, a wartość najwyżej ocenianej oferty GRUPA A-M Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. 1 Maja 246A, 41-710 Ruda Śląska - wynosi 92.650,25 zł. W tej części postępowania złożono jedną ofertę. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wstępnej oceny ofert bez wzywania do złożenia dokumentów, Wykonawcy najwyżej ocenionego.
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: OPOUA - św. Jana 31A - Remont posadzek i sal terapeutycznych w budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: - unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 Dz. U. poz. 1986 z późn.zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 73.937,56 zł, a wartość najwyżej ocenianej oferty PRAGMATIC Sp. z o.o., ul. Krakowska 201, 40-393 Katowice- wynosi 92.650,25 zł. W tej części postępowania złożono jedną ofertę. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wstępnej oceny ofert bez wzywania do złożenia dokumentów, Wykonawcy najwyżej ocenionego.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: