Ogłoszenie

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ogłasza przetarg nieogrniaczony na wykonanie remontu połaci dachowej na budynku mieszklanym przy ul. Jachowicza 36

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33940051
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

SzczegółyPłocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a, tel. (24) 262-47-13 wew. 224, faks (24) 262-42-11, mailto:biuro@psmlw.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu połaci dachowej na budynku mieszkalnym przy ul. Jachowicza 36.
Wadium - 400,00 zł.
Termin realizacji - do 31.10.2019 roku.
Wszelkie dane niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty będą wynikać z "Materiałów przetargowych", które zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Obr. Westerplatte 6a, pokój nr 24 (materiały bezpłatne).
Termin składania ofert upływa dnia 27.08.2019 r. o godz. 10.30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019 r. o godz. 11.00.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w "Materiałach przetargowych".
33940051
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: