Ogłoszenie

podkarpackie, Stalowa Wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540169502-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-450 Stalowa Wola
Ulica
ul. Wolności
Nr telefonu
156 433 456
Email
dhofman@stalowawola.pl, rkozlowski@stalowawola.pl
Strona www
http://bip.stalowawola.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540169502-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Stalowa Wola:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573757-N-2019
Data: 2019-07-15
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stalowa Wola, Krajowy numer identyfikacyjny 83040908600000, ul. ul. Wolności  7, 37-450  Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 156 433 456, e-mail dhofman@stalowawola.pl, rkozlowski@stalowawola.pl, faks 156 433 412.
Adres strony internetowej (url): http://bip.stalowawola.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-02-28:
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-03-31:

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: