Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont i uruchomienie jednostki kogeneracyjnej ELTECO PETRA 630C zainstalowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani

wielkopolskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540169370-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-100 Leszno
Ulica
ul. Saperska
Nr telefonu
655 299 096
Email
poczta@mzoleszno.com.pl
Strona www
www.bip.mzoleszno.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540169370-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Leszno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583459-N-2019
Data: 08/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 41141698100000, ul. ul. Saperska  23, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 299 096, e-mail poczta@mzoleszno.com.pl, faks 655 299 666.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mzoleszno.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-16, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 14:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: