Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do szpitala, jadalni oraz apteki szpitalnej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie Centrum Opieki...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540169360-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-759 Sopot
Ulica
ul. Grunwaldzka
Nr telefonu
585 557 528
Email
zamowienia@pcrsopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540169360-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Sopot:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582973-N-2019
Data: 06/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 19258779500000, ul. ul. Grunwaldzka  1-3, 81-759  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 557 528, e-mail zamowienia@pcrsopot.pl, faks 58 5557528, 58 5511426.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9)
W ogłoszeniu jest: 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego: do 5 tygodni od dnia złożenia zamówienia dostawy przez Zamawiającego, uzależnionego od postępu prac przy realizacji projektu pn. "Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.", nie poźniej jednak niż do 15.10.2019 r. - Pakiet nr 1, w przypadku jadalni i apteki szpitalnej do 30.09.2019 r. - Pakiet nr 2 i 3
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego: do 5 tygodni od dnia złożenia zamówienia dostawy przez Zamawiającego, uzależnionego od postępu prac przy realizacji projektu pn. "Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.", nie poźniej jednak niż do 15.10.2019 r. (dotyczy wszystkich pakietów)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 09:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Cześć nr 2
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2019-09-30
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2019-10-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część nr 3
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2019-09-30
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2019-10-15

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: