Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

podkarpackie, Lesko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540169175-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-600 Lesko
Ulica
ul. Kazimierza Wielkiego
Nr telefonu
13 4696408 w. 14
Email
zamowienia@spzozlesko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540169175-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Lesko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580412-N-2019
Data: 30/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 37044507200000, ul. ul. Kazimierza Wielkiego  4, 38-600  Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4696408 w. 14, e-mail zamowienia@spzozlesko.pl, faks 134 696 408.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 13:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: