Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów

podkarpackie, Łańcut

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540168653-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-100 Łańcut
Ulica
Plac Sobieskiego
Nr telefonu
172 252 202
Email
urzad@um-lancut.pl
Strona www
www.lancut.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540168653-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Łańcut:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580709-N-2019
Data: 02/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łańcut, Krajowy numer identyfikacyjny 69058175500000, ul. Plac Sobieskiego  18, 37-100  Łańcut, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 252 202, e-mail urzad@um-lancut.pl, faks 172 252 021.
Adres strony internetowej (url): www.lancut.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-22, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie