Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ateńska ogłasza przetarg na przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych i użytkowych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-09-2019
Numer ogłoszenia
33940719
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-977 Warszawa
Ulica
Arabska 9
Osoba kontaktowa
ATEŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ATEŃSKA"
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Przeprowadzenie w 2019 r. pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych i użytkowych na terenie SBM "Ateńska"
Terminy:
- składania ofert - do dnia 2.09.2019 r. do godz. 11.30
- otwarcia ofert - dnia 2.09.2019 r., godz. 12.00
Wadium - 2000,- zł
Cena specyfikacji: 50 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 16.09.2019 r. - 29.11.2019 r.
Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni:
PKO BP SA XV O. W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526
Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia opłaty.
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni pok. nr 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.
33940719
drukuj ogłoszenie