Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie badania ewaluacyjnego "Ocena jakości wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych"

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540171150-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
00-952 Warszawa
Ulica
ul. Miodowa
Nr telefonu
22 6349317
Email
zamowieniapubliczne@mz.gov.pl
Strona www
https://mz.ezamawiajacy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540171150-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583925-N-2019
Data: 08/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 28798700000000, ul. ul. Miodowa  15, 00-952  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6349317, e-mail zamowieniapubliczne@mz.gov.pl, faks 226 349 638.
Adres strony internetowej (url): https://mz.ezamawiajacy.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 19-08-2019
W ogłoszeniu powinno być: 20-08-2019

 
drukuj ogłoszenie