Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedziba w Skrzeszewach

mazowieckie, Pacyna

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170969-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09-541 Pacyna
Ulica
ul. Wyzwolenia
Nr telefonu
0-24 285 80 80
Email
gmina@pacyna.mazowsze.pl
Strona www
www.pacyna.mazowsze.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170969-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Pacyna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583024-N-2019
Data: 06/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pacyna, Krajowy numer identyfikacyjny 61101581000000, ul. ul. Wyzwolenia  7, 09-541  Pacyna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-24 285 80 80, e-mail gmina@pacyna.mazowsze.pl, faks 0-24 285 80 54.
Adres strony internetowej (url): www.pacyna.mazowsze.pl
Adres profilu nabywcy: www.pacyna.mazowsze.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: e) Dowóz organizowany będzie w dni nauki szkolnej - z wykorzystaniem autobusów stanowi ących własność lub wydzierżawionych przez Wykonawcę. Warunki techniczne jakie powinny spełniać pojazdy w tym zakresie ich niezbędnego wyposażenia określa, art. 66 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( T.J. Dz. U. z 2018 r. poz,. 1990 z póź. zm.), f) autobus używany do transportu dzieci musi być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), czysty, ogrzewany w okresie zimowym, klimatyzowany w przypadku wystąpienia wysokich temperatur powietrza (powyżej 25 stopni C)
W ogłoszeniu powinno być: e) Dowóz organizowany będzie w dni nauki szkolnej - z wykorzystaniem autobusów stanowiących własność lub wydzierżawionych przez Wykonawcę. Warunki techniczne jakie powinny spełniać pojazdy w tym zakres ich niezbędnego wyposażenia określa, art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z póź. zm. ), f) autobus używany do transportu musi być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), czysty, ogrzewany w okresie zimowym, klimatyzowany w przypadku wystąpienia wysokich temperatur powietrza (powyżej 25 stopni C)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-16, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-21, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie