Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa wraz z montażem urządzeń monitoringu skażeń radiologicznych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

mazowieckie, Otwock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170906-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-400 Otwock
Ulica
ul. Andrzeja Sołtana
Nr telefonu
22 273 16 04
Email
ncbj@ncbj.gov.pl
Strona www
www.ncbj.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170906-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Otwock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583933-N-2019
Data: 09/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Andrzeja Sołtana  7, 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 16 04, e-mail ncbj@ncbj.gov.pl, faks 22 273 16 53.
Adres strony internetowej (url): www.ncbj.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-22, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: