Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury sieci komputerowych z wdrożeniem wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w I Liceum...

mazowieckie, Ostrołęka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170865-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
07-400 Ostrołęka
Ulica
Plac Gen. J. Bema
Nr telefonu
029 7646811 w. 271
Email
marzenna.suski@um.ostroleka.pl
Strona www
www.ostroleka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170865-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Ostrołęka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580670-N-2019
Data: 05/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Ostrołęka, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Gen. J. Bema  1, 07-400  Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7646811 w. 271, e-mail marzenna.suski@um.ostroleka.pl, faks 297 654 325.
Adres strony internetowej (url): www.ostroleka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-21, godzina 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-28, godzina 11:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: